آرشیو ماهانه: مهر ۱۴۰۰

روز جهانی غذا

موضوع امسال روز جهانی ایمنی غذا، “غذای ایمن امروز برای فردایی سالم” تأکید می کند که تولید و مصرف غذای بی خطر فواید فوری و بلند مدت برای مردم، کره زمین و اقتصاد دارد.

ادامه مطلب »