جزوه آموزشی

مجموعه درسنامه های همکاران

پودمان ۱ فراورده های دام و طیور پودمان ۲ غلات / خانم نصیرزاده پودمان ۳ غلات/ خانم حاجی عباسی پودمان ۳ روغن / خانم اسداللهیان فصل ۲ خشکبار / آقای نادری روغن/ خانم زارعی پودمان ۳ فراورده های دام و طیور/ آقای فتوحی پودمان ۳ دانش فنی تخصصی/ خانم محمدی پودمان ۳ فراورده های دام و طیور / خانم محمدی …

ادامه مطلب »